Połączeni

Połączeni przez bezprzewodowy system audio,
Krzyś i Wiola mkną razem po stokach.
Krzyś jest niewidomy i polega na instrukcjach swojej żony.

Połączeni

Połączeni przez bezprzewodowy system audio, Krzyś i Wiola mkną razem po stokach. Krzyś jest niewidomy i polega na instrukcjach swojej żony.