U Južnoj Koreji, Samsung je država unutar države. Zbog svoje orvelovske sveprisutnosti dobio je lokalni nadimak „Republika Samsung".

Prijavite se na naš e-letak

Pridružite se naših 5 000 pretplatnika